Storingen en defecten binnen- en buiten de garantie termijn

Koelservice van Tol streeft ernaar om alle storingen binnen 24 uur te onderzoeken/ te verhelpen. Per aanbieding staat de garantietermijn vermeld per product. Dit kan verschillen van 1 tot maximaal 5 jaar.

Koelservice van Tol streeft ernaar om alle storingen binnen de garantie zelf optelossen, maar kan in bepaalde gevallen de storing doorsturen naar de fabrikant of importeur.

Garantie komt te vervallen wanneer:

  • Afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde heeft (laten) uitvoeren
  • Het geleverde product voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt, dan wel indien afnemer het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of slecht of niet onderhouden heeft.
  • Indien er wijzigingen in of aan de producten zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Koelservice van Tol zijn verricht
  • Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Uitgesloten van garantie zijn delen en onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, deurrubber, bedieningsknoppen en gasveren.